TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีที่จะ ปฏิวัติยุคสมัย ของการทำบัญชี
ทำให้บัญชีเป็น เรื่องง่าย สำหรับคุณ

Free Edition

฿ ฟรี

เหมาะสำหรับ
นักบัญชี / ผู้เริ่มต้น

ลงทะเบียน
ภาพรวม
[Basic]
ระบบ GL
[Basic]
ระบบการขาย
[Basic]
ระบบใบเสนอราคา
[Basic]
ระบบการจัดซื้อ
[Basic]
สต๊อคสินค้า
[Basic]
ระบบประวัติลูกค้า
[Basic]
ชุดงบการเงิน
[Basic]
รองรับผู้ใช้งาน Android
ดาวน์โหลดแอพ TRCLOUD

Standard Edition

฿700ต่อเดือน

เหมาะสำหรับ
Startups หรือ SMEs

ขอใบเสนอราคา
ระบบ GL,การขาย,การซื้อ,งบการเงิน
[แบบเต็มรูปแบบ]
แผงควบคุมอัฉริยะ
ระบบฝ่ายการเงิน
ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
คลังสินค้า
Mini CRM
Mini POS
จัดการบทบาท
ผู้ใช้งานระบบ
รายงานพิเศษ
ดูรายละเอียด

Pro Edition

เหมาะสำหรับ
ธุรกิจขนาดกลาง

ขอใบเสนอราคา
คุณสมบัติตามระบบ
TRCLOUD Standard Edition
ระบบสาขา
[Optional]
ระบบบริหารโปรเจค
[Optional]
ระบบบริหารการผลิต
[Optional]
ระบบขนย้ายข้อมูล
Import/Export
Subdomain &
Seperate Instance
Private Android App
[Optional]
ปรับแต่งเอกสาร
[Optional]
ปรับแต่งโปรแกรม
[Optional]

Enterprise

เหมาะสำหรับ
ธุรกิจขนาดใหญ่

ขอใบเสนอราคา
คุณสมบัติ [Alpha-Test]
TRCLOUD Enterprise Edition
รองรับ
ผู้ใช้จำนวนมาก
จัดการบทบาท
อย่างละเอียด
รองรับ
การอนุมัติเอกสาร
Fault Tolerance
Server
Subdomain &
Seperate Instance
Private Android App
[Optional]
ปรับแต่งเอกสาร
[Optional]
ปรับแต่งโปรแกรม
[Optional]

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

โปรแกรมบัญชี TRCLOUD
หากคุณต้องการควบคุมกิจการของคุณในมิติที่มากกว่าบัญชี TRCLOUD คือคำตอบของคุณ

 • ประเมินความต้องการ

  วิเคราะห์ความต้องการของคุณ และทดลองใช้ DEMO เพื่อเพิ่มเติมไอเดีย ขอรหัส Demo

 • ขอใบเสนอราคา

  เมื่อแน่ใจในความต้องการ
  ท่านสามารถส่งรายละเอียดมาให้เรา
  ขอใบเสนอราคา

 • ชำระเงิน

  เมื่อท่านเห็นสมควรในโครงการสามารถดูรายละเอียดการชำระเงิน
  การชำระเงิน

 • รับผลิตภัณฑ์

  รอรับผลิตภัณฑ์ของท่านได้เลย

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

ตารางแสดงคุณสมบัติโปรแกรมบัญชี TRCLOUD ใน Edition ต่างๆ

Feature - คุณสมบัติ Free Edition
For Accounting Geeks & Starters
Standard Edition
For Startups & Small Enterprises
Pro Edition
For Small & Medium Enterprises
Enterprise
For Experienced Enterprises
จำนวนผู้เริ่มระบบ 1 Lord 1 Lord 1 Lord + 4 Serfs 1 Lord + 39 Serfs
Instance & Database
Subdomain
นำเข้า/ส่งออกข้อมูล
ระบบสำรองข้อมูล
Fault Tolerance Instance เลือกได้ เลือกได้
Features
แผงควบคุม
แผงควบคุมอัฉริยะ
ระบบตรวจสอบ GL
ระบบปิดบัญชี GL
เครื่องคิดเลขค่าเสื่อมราคา
สมุดรายวันทั่วไป GL
ระบบรายได้
ระบบค่าใช้จ่าย
คลังสินค้า
ประวัติลูกค้า
รายงานทางบัญชี
ระบบแบ่งชำระ
ระบบสร้าง GL อัตโนมัติ
ฝ่ายการเงิน
ระบบมัดจำ
ระบบเช็ค
ปฏิทินแจ้งเตือน
ใบเบิกสินค้า
ระบบแบ่งบทบาทผู้ใช้งาน ปรับแต่งได้
ระบบวิเคราะห์แบบ Pie
ระบบวิเคราะห์แบบ Pareto
ระบบวิเคราะห์แบบ Gaussian
ระบบพยากรณ์กระแสเงินสด
Mini CRM
ระบบวิเคราะห์ผลตอบรับ
ระบบเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย
โปรแกรมใบแนบ กงด 3 & ภงด 53
Point of Sales (Mini POS)
Reports
Balance Sheet
P/L Statement
Trail Balance
บัญชีแยกประเภท
สมุดรายวัน
รายงานภาษีขาย
รายงานภาษีซื้อ
รายงานอายุลูกหนี้
รายงานอายุเจ้าหนี้
รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
QO/Invoice/Bill
by Product/Salesman/Customer
PO/Expense
by Product/Supplier
Documents
ใบเสนอราคา
ชุดใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
ใบวางบิลแบบ 1-1
ใบเสร็จรับเงินแบบ 1-1
ใบสั่งซื้อ
ใบแจ้งหนี้
ใบวางบิลแบบ many - 1
ใบเสร็จรับเงินแบบ many - 1
เอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ใบส่งของชั่วคราว
Extension
Android Application เพิ่มได้
ระบบจัดการสาขา เพิ่มได้
ระบบบริหารโปรเจค เพิ่มได้
ระบบจัดการการผลิต เพิ่มได้
ระบบจัดการสินทรัพย์ เพิ่มได้
ปรับแต่งระบบการกำหนดสิทธิ เพิ่มได้ เพิ่มได้
ปรับแต่งเอกสาร เพิ่มได้ เพิ่มได้
ปรับแต่งโปรแกรม เพิ่มได้ เพิ่มได้

TRCLOUD BIG DATA SOLUTION

หากท่านเป็นสำนักงานบัญชีหรือผู้ประกอบการที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลปริมาณมาก (ธุรกรรมมากกว่า 1 แสนรายการต่อเดือน) และต้องการนวัตกรรมทางบัญชี เราสามารถช่วยท่านได้ ด้วยผลิตภัณฑ์จาก TRCLOUD นวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบขึ้นในระบบออนไลน์ (Cloud) ช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถทำงานออนไลน์ได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรม สามารถทำงานพร้อมกันกับทางผู้ประกอบการได้ทันที ลดภาระกรอกเอกสารซ้ำ

TRCLOUD BIG DATA SOLUTION เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะ ปฏิวัติ ยุคสมัยของการทำบัญชีของสำนักงานบัญชี และผู้ประกอบกิจการที่มีข้อมูลปริมาณมาก ให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ซ้ำซ้อน ลดเวลาการทำงาน และเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งเทคโนโลยี CLOUD นี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับสำนักงานบัญชีเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน


 ขอใบเสนอราคา